नासाले बनाएको नेकलेसले कोरोना भाइरस संक्रमण निय’न्त्रण गर्ने अपेक्षा (भिडियो)

एजेन्सी। अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले कोरोना भाइरस संक्रमण निय’न्त्रण गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्यका साथ ‘नेकलेस’ निर्माण गरेको छ। यस नेकलेसमा सेन्सर जडान गरिएको छ जसले हाम्रो हात मुख, नाक, आँखाजस्ता अगं नजिक पुग्दा सचेत गराउनेछ।

डब्लूएचओले आँखा, मुख, नाकजस्ता अंगबाट कोरोना चाँडै सर्ने बताएको छ। हाम्रो हात ती अंग नजिक पुगे नेकलेसमा भाइब्रेसन हुनेछ। जसले हामीलाई हात ती अगंमा पुर्याउने नपुर्याउने सचेत गराउने छ।