ज्योतिषिय विधि अनुसार यि हुन छोरा जन्माउने सजिलो उपाय

लग्न, सातौं वा पाचौं भावको मालिकको दशा जहिँले आउँछ त्योही समयमा पुत्र प्राप्ति हुन्छ । पञ्चमेश वा वृहस्पति ६, ८, १२ औं स्थानमा हुन्छ भने जातक नबोल्ने, वचनले हीन हुने तथा भकभकाउने हुन्छ ।

यसैप्रकारले पितादि स्थानका मालिक पञ्चमेश तथा वृहस्पति ६, ८, १२ औं स्थानमा हुन्छ भने लाटो पुत्र हुन्छ । लग्नेश, पञ्चमेश, नवमेश वा वृहस्पति ६, ८, १२ औं स्थानमा भएमा पुत्र अभाव हुन्छ ।